Voor iedereen...

Creamundo is een kleinschalige praktijk voor creatieve therapie ook wel vaktherapie genoemd én specialistische begeleiding. Mijn passie is het werken met mensen en creativiteit. Beeldende en dramatische/spelvormen en het (levens)verhaal zijn de rode draad met specialisaties in opstellingen en weerbaarheid. Voor elke leeftijd bied ik overzichtelijk de mogelijkheden aan toegespitst op de behoeftes van die levensfase. Ieder mens is anders en verdient een eigen benadering.  Op aanvraag kan ik een lezing of training geven. Ik zie het als mijn missie om mensen een andere omgang met zichzelf en anderen te laten ervaren, die meer rust en geluk brengt.

Coronamelding:
Vaktherapie is opgenomen in de lijst van de overheid van medische beroepen, die ook tijdens een lockdown mogen behandelen. De praktijk en werkwijze zijn aangepast aan de Covid-19 maatregelen.
(Familie)systeem en loyaliteit. Je bent onderdeel van een geheel. Ieder doet er toe en geeft elkaar betekenis. Je wordt mede bepaald door de ander. Er bestaat een diepe onderlinge loyaliteit tussen de leden van een systeem.

Drie basisprincipes;
In het familiesysteem zijn er drie wetten, waarop alles gebaseerd is.
  • Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem. Iemand buiten sluiten kan niet. Ook bijv. een andere ouder of een ander herkomstland niet. Een geheim heeft ook een plek.
  • In het systeem is een rangorde. Dit is op volgorde van leeftijd of binnenkomst (bijv. bij pleegkinderen).
  • Er is balans in geven en nemen. Het is niet nodig, dat er hetzelfde gegeven wordt als er genomen wordt. Wie teveel geeft, ontneemt de ander de kans om terug te geven. Er is geen geven zonder nemen.
Verstrikkingen
Wanneer, door welke reden dan ook, één of meer van deze wetten in een systeem in de knel komen, ontstaan verstrikkingen. Die ontstaan uit liefde, met de bedoeling om, gezien de omstandigheden, het zo goed mogelijk te maken voor het hele systeem. Je wordt vaak onbewust in dienst genomen door het systeem om het geheel in tact te houden.

Voorbeelden
  • Pijn voor iemand dragen
  • Iemand volgen (doodswens)
  • Je erboven stellen
  • Iemand beschermen tegen weggaan
  • Het leven van iemand anders leiden (bijv. van iemand die buitengesloten is).
Vanuit die verstrikkingen kunnen symptomen ontstaan, zoals bijv. angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, het ontbreken van kracht, doelen niet kunnen realiseren, slachtoffer of underdog gevoel.

Advies

Wat als je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt en het je weerhoudt van gelukkig zijn of van verdere ontwikkeling.
Lees verder >

Begeleiding

Creamundo biedt 2 vormen van begeleiding. De basis is (creatieve) activiteiten aanbieden met een verschillende insteek.
Lees verder >

Creativiteit

Creamundo betekent letterlijk "in het reine komen door te creƫren/scheppen".
Lees verder >

Creamundo

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen.

Titia de Jong
Jan Reitsmastraat 40
8802 TM Franeker
info@creamundo.nl
06 50 95 17 69

Haiku
De spelende mens
herschept zijn hele leven
in tijdeloosheid