Observatie

Kinderen, jongeren: 
In een kennismakingsperiode van vier sessies bouwen we een vertrouwensband op en wordt er ervaren welke uitingsvormen of combinatie daarvan het meest geschikt zijn. Je begint met een activiteit naar keuze. In de keren erop worden er kleurentesten gedaan, een familieopstelling op papier, een verhaal gemaakt en spelopdrachten gedaan. Tevens kijk ik hoe stevig je staat en hoeveel ruimte je durft in te nemen. Daarna wordt er eventueel een veranderings- en/of verwerkingsproces in gang gezet en begeleid. Of je krijgt advies over wat je zelf thuis kunt doen of kan leren door een sport of vrijtijdsbesteding. Ook kan verwezen worden naar andere begeleiding of therapie. Kijk ook naar Therapie.

Volwassenen en ouderen: 
In overleg bespreken we wat de insteek van de begeleiding of therapie is. Is het puur observatie/analyse of in enkele sessies werken aan een concreet doel. Volwassenen hebben vaak zelf een goed beeld waar ze aan willen werken. Creatieve therapie kan helpen bij het vinden van de blinde vlekken. Kijk ook naar Therapie.

Bij ouderen, die dementeren kan de observatie bestaan uit kijken in welke fase de oudere zich bevindt en kan er advies gegeven worden over de omgang en welke activiteiten geschikt zijn. Voor verdere begeleiding kijk ook naar Activeren.
 
(Familie)systeem en loyaliteit. Je bent onderdeel van een geheel. Ieder doet er toe en geeft elkaar betekenis. Je wordt mede bepaald door de ander. Er bestaat een diepe onderlinge loyaliteit tussen de leden van een systeem.

Drie basisprincipes;
In het familiesysteem zijn er drie wetten, waarop alles gebaseerd is.
  • Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem. Iemand buiten sluiten kan niet. Ook bijv. een andere ouder of een ander herkomstland niet. Een geheim heeft ook een plek.
  • In het systeem is een rangorde. Dit is op volgorde van leeftijd of binnenkomst (bijv. bij pleegkinderen).
  • Er is balans in geven en nemen. Het is niet nodig, dat er hetzelfde gegeven wordt als er genomen wordt. Wie teveel geeft, ontneemt de ander de kans om terug te geven. Er is geen geven zonder nemen.
Verstrikkingen
Wanneer, door welke reden dan ook, één of meer van deze wetten in een systeem in de knel komen, ontstaan verstrikkingen. Die ontstaan uit liefde, met de bedoeling om, gezien de omstandigheden, het zo goed mogelijk te maken voor het hele systeem. Je wordt vaak onbewust in dienst genomen door het systeem om het geheel in tact te houden.

Voorbeelden
  • Pijn voor iemand dragen
  • Iemand volgen (doodswens)
  • Je erboven stellen
  • Iemand beschermen tegen weggaan
  • Het leven van iemand anders leiden (bijv. van iemand die buitengesloten is).
Vanuit die verstrikkingen kunnen symptomen ontstaan, zoals bijv. angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, het ontbreken van kracht, doelen niet kunnen realiseren, slachtoffer of underdog gevoel.

Creamundo

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen.

Titia de Jong
Jan Reitsmastraat 40
8802 TM Franeker
info@creamundo.nl
06 50 95 17 69

Haiku
De spelende mens
herschept zijn hele leven
in tijdeloosheid