Werkwijze

Na een eerste telefonisch contact wordt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek gepland. Daarin wordt de hulpvraag besproken en duidelijke afspraken gemaakt over het hulpverleningstraject.

Als het gaat om specialistische begeleiding dan wordt in dit eerste gesprek duidelijk of het gaat om een observatie of begeleiden voor langere termijn. Na elk contact wordt er verslag gedaan via app of mail, mondeling of per telefoon.

Voor therapie geldt dat in een kennismakingsperiode van vier sessies therapeut en hulpvrager een vertrouwensband opbouwen en wordt er ervaren welke uitingsvormen of combinatie daarvan het meest geschikt zijn. Daarna wordt er een veranderingsproces of een verwerkingsproces in gang gezet en begeleid.  Van elke sessie worden er aantekeningen gemaakt en per 4 of 8 sessies omgezet in een observatie- of evaluatieverslag.

Bij kinderen en jongeren is tijdens de therapie contact met ouders en eventueel school. Regelmatig is er een evaluatiegesprek en er worden afspraken gemaakt, zodat iedereen op één lijn zit. 

Bij volwassenen en ouderen zijn er kortlopende trajecten met een specifiek thema mogelijk. Voor bedrijven, scholen en zorgverlenende instanties kan er eenmalig of projectmatig worden gewerkt met als doel voorlichting, scholing of teambulding. 

Ik werk met de onderstaande werkvormen:
 • Beeldend
 • Drama & spel
 • Opstellingen
 • Verhalen
 • Weerbaarheid
(Familie)systeem en loyaliteit. Je bent onderdeel van een geheel. Ieder doet er toe en geeft elkaar betekenis. Je wordt mede bepaald door de ander. Er bestaat een diepe onderlinge loyaliteit tussen de leden van een systeem.

Drie basisprincipes;
In het familiesysteem zijn er drie wetten, waarop alles gebaseerd is.
 • Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem. Iemand buiten sluiten kan niet. Ook bijv. een andere ouder of een ander herkomstland niet. Een geheim heeft ook een plek.
 • In het systeem is een rangorde. Dit is op volgorde van leeftijd of binnenkomst (bijv. bij pleegkinderen).
 • Er is balans in geven en nemen. Het is niet nodig, dat er hetzelfde gegeven wordt als er genomen wordt. Wie teveel geeft, ontneemt de ander de kans om terug te geven. Er is geen geven zonder nemen.
Verstrikkingen
Wanneer, door welke reden dan ook, één of meer van deze wetten in een systeem in de knel komen, ontstaan verstrikkingen. Die ontstaan uit liefde, met de bedoeling om, gezien de omstandigheden, het zo goed mogelijk te maken voor het hele systeem. Je wordt vaak onbewust in dienst genomen door het systeem om het geheel in tact te houden.

Voorbeelden
 • Pijn voor iemand dragen
 • Iemand volgen (doodswens)
 • Je erboven stellen
 • Iemand beschermen tegen weggaan
 • Het leven van iemand anders leiden (bijv. van iemand die buitengesloten is).
Vanuit die verstrikkingen kunnen symptomen ontstaan, zoals bijv. angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, het ontbreken van kracht, doelen niet kunnen realiseren, slachtoffer of underdog gevoel.

Creamundo

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen.

Titia de Jong
Jan Reitsmastraat 40
8802 TM Franeker
info@creamundo.nl
06 50 95 17 69

Haiku
De spelende mens
herschept zijn hele leven
in tijdeloosheid