Ouderen

Voor een dementerende ouder of partner kan het observeren van de teruggaande ontwikkeling door een creatief therapeut je helpen in de omgang met hen. Om de mantelzorger te ontlasten is specialistische begeleiding mogelijk.

Bij ouderen, die dementeren, bestaat de observatie uit kijken in welke fase de oudere zich bevindt en kan er advies gegeven worden over hoe in deze fase om te gaan met gedrag en welke activiteiten geschikt zijn. 

Activeren is er op gericht om iemand te stimuleren activiteiten te (blijven) doen en vaardigheden zo lang mogelijk in stand te houden. Dat gebeurt door interesses en reflexen te prikkelen en uit te dagen. Eventueel als een mogelijkheid om gevoelens te uiten. Bijv. boosheid bij het gooien van een bal. Fijne gevoelens herbeleven bij het schrijven of schilderen van een herinnering.

Deze vorm van specialistische begeleiding wordt ingezet bij ouderen en is gericht op het zolang mogelijk in stand houden van wat de oudere nog kan. Plezier staat voorop. De activiteiten variëren van een balspel tot creatieve activiteiten en gezelschapspelletjes. Bij verdergaande achteruitgang worden de activiteiten aangepast aan wat de oudere nog kan en is vroegkinderlijk spel een mogelijkheid. De nadruk ligt dan op de zintuigen en het ervaren van contact. Het uiten van gevoelens kan ook een insteek zijn. Een creatief therapeut heeft kennis van de ontwikkelingsfasen van de mens met de bijbehorende behoeftes en (creatieve) uitingen. Dementerenden doorlopen deze fases in omgekeerde volgorde. 

Ervaringen:
"Titia komt wekelijks bij mijn man, die de ziekte van Alzheimer heeft, om mij te ontlasten van de mantelzorg. Ze activeert hem en speelt in op zijn interesses en mogelijkheden. Ze ziet, dat hij houdt van motorische spelletjes. Hij beleeft daar veel plezier aan en ik ben erg tevreden."

"Mijn man, creërend, creatief, sprak vaak de volgende woorden:
Als ik niets meer maak, niet meer creatief ben... dan mag je je zorgen maken... Die zorg kwam... hij stopte met het maken van zijn creaties... hij schilderde niet meer... hij maakte geen beeldjes meer... de ziekte van Alzheimer nam langzaam bezit van zijn creatieve geest. Ik deelde mijn zorg met Titia... nu ik dit schrijf voel ik weer zo’n dankbaarheid dat Titia op ons pad is gekomen. Titia vond de juiste toon... dát is haar grote kracht... zij ziet waar de ander zich bevindt en vanaf dat punt, reikt zij naar de ander, stemt af, verbindt... weet de juiste woorden te vinden... samen gingen zij op het creatieve pad. Mijn man, ging weer doen wat hij het liefste deed, hij creëerde... Ik gun zoveel mensen een ‘Titia’ op hun pad... wij hadden geluk!"
(Familie)systeem en loyaliteit. Je bent onderdeel van een geheel. Ieder doet er toe en geeft elkaar betekenis. Je wordt mede bepaald door de ander. Er bestaat een diepe onderlinge loyaliteit tussen de leden van een systeem.

Drie basisprincipes;
In het familiesysteem zijn er drie wetten, waarop alles gebaseerd is.
  • Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem. Iemand buiten sluiten kan niet. Ook bijv. een andere ouder of een ander herkomstland niet. Een geheim heeft ook een plek.
  • In het systeem is een rangorde. Dit is op volgorde van leeftijd of binnenkomst (bijv. bij pleegkinderen).
  • Er is balans in geven en nemen. Het is niet nodig, dat er hetzelfde gegeven wordt als er genomen wordt. Wie teveel geeft, ontneemt de ander de kans om terug te geven. Er is geen geven zonder nemen.
Verstrikkingen
Wanneer, door welke reden dan ook, één of meer van deze wetten in een systeem in de knel komen, ontstaan verstrikkingen. Die ontstaan uit liefde, met de bedoeling om, gezien de omstandigheden, het zo goed mogelijk te maken voor het hele systeem. Je wordt vaak onbewust in dienst genomen door het systeem om het geheel in tact te houden.

Voorbeelden
  • Pijn voor iemand dragen
  • Iemand volgen (doodswens)
  • Je erboven stellen
  • Iemand beschermen tegen weggaan
  • Het leven van iemand anders leiden (bijv. van iemand die buitengesloten is).
Vanuit die verstrikkingen kunnen symptomen ontstaan, zoals bijv. angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, het ontbreken van kracht, doelen niet kunnen realiseren, slachtoffer of underdog gevoel.

Creamundo

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen.

Titia de Jong
Jan Reitsmastraat 40
8802 TM Franeker
info@creamundo.nl
06 50 95 17 69

Haiku
De spelende mens
herschept zijn hele leven
in tijdeloosheid