Drama & Spel

Spelen is het ontdekken van ons eigen ik en de wereld om ons heen. Baby's ontdekken eerst zichzelf door te spelen met hun handen en voeten en breiden dat langzaam uit naar hun verzorgers en hun omgeving. Elke ontwikkeling, die een kind doormaakt vertaalt zich in bijbehorende behoeftes en spelvormen. Spelen met objecten en hun wetmatigheden. Gezelschapsspellen leren het kind om te gaan met competitie, winnen en verliezen.

Rol en identificatie; hoe hoor ik mij te gedragen via fantasie (alsof-spel), rollenspel. Soms kan een bestaand verhaal of een vaste tekst houvast geven om iets te ervaren, wat je uit jezelf niet durft te uiten. Jezelf laten zien voelt misschien veiliger achter een masker, schmink en verkleedkleren. Je bent dan even iemand anders en je kunt het nieuwe zonder consequenties verkennen.

Wat hier ook deel van uitmaakt is het stevig staan en weerbaarheid. Hoe is je houding en beweging, je adem en stem? Door de voeten stevig in de grond, de ademhaling laag te houden en te focussen, kun je oefenen krachtig te zijn. Hoeveel ruimte durf je in te nemen ? Hoe krachtiger, hoe meer ruimte je in neemt en gebruikt. Zwaardvechten is een mooie manier om te zien hoe een kind zich opstelt en handhaaft in confrontaties en dat te oefenen.

Kijk ook naar Observatie en Therapie.
 
(Familie)systeem en loyaliteit. Je bent onderdeel van een geheel. Ieder doet er toe en geeft elkaar betekenis. Je wordt mede bepaald door de ander. Er bestaat een diepe onderlinge loyaliteit tussen de leden van een systeem.

Drie basisprincipes;
In het familiesysteem zijn er drie wetten, waarop alles gebaseerd is.
  • Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem. Iemand buiten sluiten kan niet. Ook bijv. een andere ouder of een ander herkomstland niet. Een geheim heeft ook een plek.
  • In het systeem is een rangorde. Dit is op volgorde van leeftijd of binnenkomst (bijv. bij pleegkinderen).
  • Er is balans in geven en nemen. Het is niet nodig, dat er hetzelfde gegeven wordt als er genomen wordt. Wie teveel geeft, ontneemt de ander de kans om terug te geven. Er is geen geven zonder nemen.
Verstrikkingen
Wanneer, door welke reden dan ook, één of meer van deze wetten in een systeem in de knel komen, ontstaan verstrikkingen. Die ontstaan uit liefde, met de bedoeling om, gezien de omstandigheden, het zo goed mogelijk te maken voor het hele systeem. Je wordt vaak onbewust in dienst genomen door het systeem om het geheel in tact te houden.

Voorbeelden
  • Pijn voor iemand dragen
  • Iemand volgen (doodswens)
  • Je erboven stellen
  • Iemand beschermen tegen weggaan
  • Het leven van iemand anders leiden (bijv. van iemand die buitengesloten is).
Vanuit die verstrikkingen kunnen symptomen ontstaan, zoals bijv. angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, het ontbreken van kracht, doelen niet kunnen realiseren, slachtoffer of underdog gevoel.

Creamundo

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen.

Titia de Jong
Jan Reitsmastraat 40
8802 TM Franeker
info@creamundo.nl
06 50 95 17 69

Haiku
De spelende mens
herschept zijn hele leven
in tijdeloosheid