Verhalen

Verhalen hebben op elke leeftijd een andere functie. 

Kinderen leren het leven kennen door plaatjes met woorden en kleine verhaaltjes tot kinderboeken passend bij hun ontwikkeling. Kinderen kunnen zich identificeren in een verhaal en op die manier groeien. De verhalentherapietechniek van Gardner laat kinderen zelf een verhaal schrijven, waarin zij zichzelf onbewust bloot geven. De therapeut kan met dit verhaal als basis in een tegenverhaal een alternatief geven voor de zienswijze en gevoelens van het kind. Door deze indirecte boodschap voelt het kind zich niet direct aangesproken en kan hij of zij heel snel deze nieuwe manier integreren.

Pubers schrijven vaak een dagboek om zonder schaamte zichzelf te uiten en zichzelf te leren kennen. Schrijven geeft structuur in het denken en daardoor rust. Ook zij kunnen baat hebben bij de verhalentherapie techniek van Gardner.

Volwassenen schrijven ook om structuur in hun ervaringen aan te brengen en gevoelens te uiten. Soms is het nodig door te schrijven jeugdervaringen te verwerken. Of juist te zien wat er nu nog geleerd of ontwikkeld kan worden. 

Ouderen kijken op hun leven terug en kunnen de behoefte hebben om op papier samen te vatten en af te ronden. Bijvoorbeeld door hun levensverhaal op te schrijven en zo het grote geheel te zien of de rode draad. Soms zijn er ervaringen, die nu juist in de herinnering komen en nog verwerkt moeten worden. Ook leuke anekdotes zijn het waard om opgeschreven te worden.
 
(Familie)systeem en loyaliteit. Je bent onderdeel van een geheel. Ieder doet er toe en geeft elkaar betekenis. Je wordt mede bepaald door de ander. Er bestaat een diepe onderlinge loyaliteit tussen de leden van een systeem.

Drie basisprincipes;
In het familiesysteem zijn er drie wetten, waarop alles gebaseerd is.
  • Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem. Iemand buiten sluiten kan niet. Ook bijv. een andere ouder of een ander herkomstland niet. Een geheim heeft ook een plek.
  • In het systeem is een rangorde. Dit is op volgorde van leeftijd of binnenkomst (bijv. bij pleegkinderen).
  • Er is balans in geven en nemen. Het is niet nodig, dat er hetzelfde gegeven wordt als er genomen wordt. Wie teveel geeft, ontneemt de ander de kans om terug te geven. Er is geen geven zonder nemen.
Verstrikkingen
Wanneer, door welke reden dan ook, één of meer van deze wetten in een systeem in de knel komen, ontstaan verstrikkingen. Die ontstaan uit liefde, met de bedoeling om, gezien de omstandigheden, het zo goed mogelijk te maken voor het hele systeem. Je wordt vaak onbewust in dienst genomen door het systeem om het geheel in tact te houden.

Voorbeelden
  • Pijn voor iemand dragen
  • Iemand volgen (doodswens)
  • Je erboven stellen
  • Iemand beschermen tegen weggaan
  • Het leven van iemand anders leiden (bijv. van iemand die buitengesloten is).
Vanuit die verstrikkingen kunnen symptomen ontstaan, zoals bijv. angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, het ontbreken van kracht, doelen niet kunnen realiseren, slachtoffer of underdog gevoel.

Creamundo

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen.

Titia de Jong
Jan Reitsmastraat 40
8802 TM Franeker
info@creamundo.nl
06 50 95 17 69

Haiku
De spelende mens
herschept zijn hele leven
in tijdeloosheid