Begeleiding

Creamundo biedt 2 vormen van begeleiding. De basis is (creatieve) activiteiten aanbieden met een verschillende insteek.

Activeren is er op gericht om iemand te stimuleren activiteiten te (blijven) doen en vaardigheden zo lang mogelijk in stand te houden. Dat gebeurt door interesses en reflexen te prikkelen en uit te dagen. Eventueel als een mogelijkheid om gevoelens te uiten. Bijv. boosheid bij het gooien van een bal. Fijne gevoelens herbeleven bij het schrijven of schilderen van een herinnering. Kijk ook naar Activeren.

Therapie werkt vanuit een probleemvraag. Met je gevoelens in de knoop zitten, een gedragsprobleem, telkens tegen hetzelfde aanlopen. Creatieve therapie kan je een andere kijk op jezelf geven. Door creatief uiten laat je veel meer van jezelf zien, dan in een gesprek. De begeleider let op welke keuzes je maakt, hoe je vorm geeft en hoe je lichaam beweegt in de ruimte. Na een paar keer worden er duidelijk werkdoelen opgesteld en je wordt begeleidt in een veranderings- of verwerkingsproces met gerichte opdrachten. Je oefent (on)bewust in een andere omgang met jezelf. Kijk ook naar Therapie
(Familie)systeem en loyaliteit. Je bent onderdeel van een geheel. Ieder doet er toe en geeft elkaar betekenis. Je wordt mede bepaald door de ander. Er bestaat een diepe onderlinge loyaliteit tussen de leden van een systeem.

Drie basisprincipes;
In het familiesysteem zijn er drie wetten, waarop alles gebaseerd is.
  • Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem. Iemand buiten sluiten kan niet. Ook bijv. een andere ouder of een ander herkomstland niet. Een geheim heeft ook een plek.
  • In het systeem is een rangorde. Dit is op volgorde van leeftijd of binnenkomst (bijv. bij pleegkinderen).
  • Er is balans in geven en nemen. Het is niet nodig, dat er hetzelfde gegeven wordt als er genomen wordt. Wie teveel geeft, ontneemt de ander de kans om terug te geven. Er is geen geven zonder nemen.
Verstrikkingen
Wanneer, door welke reden dan ook, één of meer van deze wetten in een systeem in de knel komen, ontstaan verstrikkingen. Die ontstaan uit liefde, met de bedoeling om, gezien de omstandigheden, het zo goed mogelijk te maken voor het hele systeem. Je wordt vaak onbewust in dienst genomen door het systeem om het geheel in tact te houden.

Voorbeelden
  • Pijn voor iemand dragen
  • Iemand volgen (doodswens)
  • Je erboven stellen
  • Iemand beschermen tegen weggaan
  • Het leven van iemand anders leiden (bijv. van iemand die buitengesloten is).
Vanuit die verstrikkingen kunnen symptomen ontstaan, zoals bijv. angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, het ontbreken van kracht, doelen niet kunnen realiseren, slachtoffer of underdog gevoel.

Creamundo

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen.

Titia de Jong
Jan Reitsmastraat 40
8802 TM Franeker
info@creamundo.nl
06 50 95 17 69

Haiku
De spelende mens
herschept zijn hele leven
in tijdeloosheid